Nieuwe EPB - eisen voor renovaties

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe EPB-eisen voor renovaties met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Er geldt voortaan een onderscheid tussen een 'gewone' renovatie en een 'ingrijpende energetische' renovatie.

Een 'ingrijpende energetische renovatie' moet aan een nieuw eisenpakket voldoen. Bij een 'ingrijpende renovatie' worden alle technische installaties vervangen en worden 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die aan de buitenomgeving grenzen, (na)geïsoleerd. Hier geldt een E-peil van E90, naast minimale ventilatie-eisen en maximale U-waarden voor de nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde constructiedelen.

Voor 'gewone renovaties' blijven de bestaande eisen voor ventilatie en isolatie behouden, aangevuld met minimale eisen voor daken, muren en vloeren die worden nageïsoleerd.

Op vlak van installaties komt er een afzonderlijke eis voor elke installatie op zich. Deze eisen gelden enkel voor de installaties die worden vernieuwd, vervangen of toegevoegd.

Heb je nog vragen? Stel je vraag via ons adviesloket of raadpleeg energiesparen.be.
 

Terug