EPB berekening met duurzaam bouwadvies

Haal meer uit je EPB!
BAS levert energieberekening mét advies voor jarenlang gezond en slim wonen.
Een EPB-berekening is een voorzet om te scoren op energiewinst en comfort.
Zet met ons de cijfers om in uitgekiende isolatie en doordachte materialen en technieken.

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en is sinds 2006 verplicht voor elk vergunningsplichtig- of meldingsplichtig gebouw dat wordt gekoeld of verwarmd voor mensen. De eisen zijn afhankelijk van de aard van de werken (nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding,...) en de bestemming ervan (wonen, kantoor, industrie of scholen). 

Het E-peil geeft aan hoe een gebouw scoort voor thermische isolatie, energiezuinige verwarming, ventilatie en mate van oververhitting op warme dagen. Naast het E-peil is een aandeel hernieuwbare energie verplicht. Het E-peil wordt steeds strenger in overgang naar Bijna Energie Neutrale gebouwen vanaf 2021.

Hoe verloopt een EPB-Berekening?

  • In de vergunningsaanvraag of het meldingsformulier wordt aangevinkt of de EPB-eisen al dan niet van toepassing zijn.
  • Voorafgaand aan een eerste berekening biedt BAS proactief een vrijblijvend advies rond slim ontwerp, materialen, isolatie en technieken. Koudebruggen worden samen met de architect geanalyseerd en EPB-conform opgelost.
  • Eens het voorontwerp vorm heeft gekregen dient BAS een digitale en wettelijk verplichte startverklaring in waarin het EPB-voorontwerp wordt beschreven. Onze medewerkers geven in deze fase bijkomend advies om tot een optimaler energieconcept te komen.
  • Tijdens het bouwproces kunnen materiaal- of installatiekeuzes gewijzigd worden. Met een voorlopige aangifte kan de verslaggever aftoetsen of de uitvoering voldoet aan de regelgeving.
  • Na het beëindigen van de werken en binnen de 6 maanden na ingebruikname van het gebouw dient BAS een as built EPB-aangifte in.


Wil je weten of jouw project EPB-plichtig is? Ga dan naar de EPB-wegwijzer.

Technische eisen EPB

 

About the Author

Etiam malesuada velit bibeum donec sit amet orci augue sed tristique amet risus. Mollis malesuada. Quis quis nulla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia.