Ventilatieverslaggeving

Bas Bouwen kan naast epb verslaggeving ook instaan voor de ventilatieverslaggeving. Deze verplichting voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2016 (bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties) kwam er nadat bleek dat veel ventilatiesystemen niet goed functioneren en extra kwaliteitscontrole wenselijk is.


Wat kunt u van ons verwachten?

Bij het indienen van de startverklaring EPB dient een ventilatievoorontwerp beschikbaar te zijn. In samenspraak met de architect en de bouwheer kiezen we het juiste ventilatiesysteem en zetten we dit in de praktijk om voor uw bouwproject.

Aanvullend bij het voorontwerp worden de ventilatie ontwerp specificaties opgemaakt die alle EPB gerelateerde prestatie-eisen vermelden. Dit document is de leidraad voor het realiseren van een kwalitatief systeem die aan de EPB-verslaggeving voldoet en kan als basis dienen ter opmaak van de prijsofferte door uw ventilatie installateur.

Het ventilatieprestatieverslag wordt opgemaakt na het einde van de werken en vermeldt alle EPB gerelateerde prestatie-waarden (kenmerken RTO's, doorstroomopeningen, RAO's en/of mechanische debieten) en wordt opgemaakt na de oplevering. Zo wordt nagegaan of uw ventilatie installatie ook werkelijk voldoet aan de gestelde eisen die in het voorontwerp werden vooropgesteld. Als EPB verslaggever gebruiken we dit document om de kenmerken van de ventilatie in de EPB-aangifte aan te vullen.

Indien er gekozen wordt voor een mechanisch systeem moet bij oplevering de debieten door een erkende verslaggever mechanische debieten worden opgemeten. Deze taak kan uw ventilatie installateur uitvoeren als hij over de nodige erkenning beschikt. Indien niet, helpen we u verder met het aanstellen van een erkende deskundige. 

Met BAS Bouwen heeft u bijgevolg slechts 1 aanspreekpunt voor zowel EPB-berekening als ventilatieverslaggeving.

 

Voor extra informatie
www.ikventileerverstandig.be of contacteer ons met uw vragen.

About the Author

Etiam malesuada velit bibeum donec sit amet orci augue sed tristique amet risus. Mollis malesuada. Quis quis nulla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia.