Skip to main content
Herbestemming kerk Bulskamp
  • Sint-Bertinuskerk
Omschrijving project

De kerk St-Bertinus is thans weinig in gebruik. De huidige functie als oord van stilte en gebed moet behouden blijven, maar kan beperkter in oppervlakte.
In de deelgemeente Bulskamp is er een grote bloei van de naschoolse opvang Benjamien. Deze is thans relatief eng behuisd, men denkt erover na om een deel van de kerk in te richten voor de naschoolse opvang.
In Veurne zijn enkele toneelgezelschappen en zanggroepen actief, die geen eigen infrastructuur voor handen hebben waar ze kunnen oefenen en voorstellingen houden. Ook de naburige school en het rust-en verzorgingstehuis zoeken een plaats voor een voorstelling. De kerk van Bulskamp zou ruimte kunnen bieden aan een volwaardig theater tot circa 180 personen.
De kerkraad heeft aan Acasus om advies gevraagd. BAS heeft advies gegeven voor de inrichting van de ruimte in functie van de nieuwe bestemmingen. Er werden ook voorstellen uitgewerkt voor isolatie van de kerk en het verbeteren van de verwarmingsinstallatie.

Details
  • Locatie Bulskamp - Veurne
  • Periode
    januari 2020
  • Type advies
  • Opdrachtgever
    Kerkbestuur Sint-Bertinus Bulskamp