Intentie

'De vereniging heeft tot doel 'de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie, en de bescherming van het milieu te promoten en te ondersteunen'. Deze missie werd vzw Bas bij oprichting op het lijf geschreven. Een opdracht aan de medewerkers om energie en bouwstenen bij te dragen voor een duurzame toekomst.

 

Intern Kompas

Het besef dat de draagkracht van de aarde beperkt is, geeft voor BAS de richting aan. De klimaatdoelstellingen spelen hier een belangrijke rol. Om de klimaatopwarming te beperken tot 2° en bij voorkeur minder, moeten we massaal inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing.

 

Inspiratie

De “Langetermijnvisie 2050 en doelen 2020” van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (mei 2012) is een inspiratiekader voor het denken en handelen van vzw BAS.

 

In Concreto

Vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen is een sleutelbegrip in de strijd tegen klimaatopwarming. Ons gebouwenpark is een grote bron van broeikasgassen. Onze bouwwoede is 'goed' voor 25% van het wegtransport, 35% van de afvalberg en 45% van de energieconsumptie en CO2 - emissie. De bouwsector draagt een grote verantwoordelijkheid bij de opwarming van de aarde, de schaarste van grondstoffen, luchtvervuiling en overconsumptie zonder recyclage.

Slim bouwen is hier een uitweg. Door energiezuinig te bouwen met duurzame materialen kunnen we de ecologische voetafdruk van de bouwsector drastisch verminderen.