Skip to main content

Het project richt zich op de regio’s rond 3 gemeenten in de westhoek: Diksmuide, Poperinge en Veurne. Het doel van het project ‘energieke dorpen’ is de dorpen minder afhankelijk te laten worden van energie. We stellen vast dat de elektriciteitsfactuur stijgt. Het is noodzakelijk om de energiepositie van de dorpen te versterken. Om deze ambitie waar te maken moet enerzijds de energievraag van de woningen gereduceerd worden, en moet er anderzijds overgeschakeld worden op hernieuwbare energie.

Met ‘energieke dorpen’ willen we  inwoners uit dorpen ondersteunen die samen met andere dorpsbewoners  initiatieven nemen die hun energiesituatie verbeteren. De drie dorpen die uitgekozen worden om het project op te starten zijn: Proven (Poperinge), Pervijze (Diksmuide) en Houtem (Veurne).

Op  dorpsniveau wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk lokale actoren, verenigingen en inwoners  te mobiliseren om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

We werken hierbij op drie sporen:

  • Energiebesparing
  • Energie-investeringen
  • Eigen duurzame energieproductie.


Het project staat of valt met de participatie en het initiatief  van de dorpsbewoners. We reiken de dorpsbewoners diverse kaders aan waarbinnen ze zelf initiatieven kunnen nemen. Bewoners die willen participeren in het project kunnen hiervoor contact opnemen bij hun gemeente.

 

Energiek

De term ‘energiek’ slaat binnen dit project niet alleen op energie besparen maar verwijst vooral naar een manier van denken en handelen.  Het traject ‘energieke dorpen’ wil  de energie in de samenleving aanboren om eigen oplossingen te formuleren voor het energievraagstuk. Daarom zet dit project sterk in op samenwerking en dialoog (bewoners, professionelen, experten, lokale besturen,…).

 

Basbouwen

Basbouwen zal zijn bouwtechnische kennis (energiemonitoring, advies op maat, miniscan, infrarood scan, renovatiebegeleiding,….) inzetten ter ondersteuning van het project ‘energieke dorpen’.
Er wordt een instrumententoolbox uitgewerkt die zal worden voorgesteld aan de inwoners. Enkel groepen van inwoners uit het dorp  kunnen intekenen op deze instrumenten (buren, buurt, straat, verenigingen, dorp, ….).

Enkele voorbeelden van instrumenten uit de instrumententoolbox die aangereikt kunnen worden aan de inwoners van een dorp:

  • Energiemonitoring: Energie is een belangrijke, maar vaak onzichtbare factor in huis. Wat is mijn eigen verbruik eigenlijk? Wat gebeurt er in mijn huis waar ik niet bij stil sta? Door het ontwikkelen van een platform waarbij energieverbruik kan gemonitord worden (EnergieID) en inzetten van Smappee monitoring wordt het verbruik van bewoners in kaart gebracht en geëvalueerd in groep.
  • Smakelijk Renoveren: Deze tool wordt gekoppeld aan de bouwadviezen die reeds worden georganiseerd door Basbouwen. Op basis van een database van bouwadviezen die geleverd zijn in de regio worden referentie projecten die in uitvoering zijn bezocht. Hierbij wordt een werfbezoek georganiseerd waarbij bewoners in contact gebracht worden met de eigenaar van de woning  en waarbij de eigenaar het traject van de verbouwing kan uitleggen via foto’s/getuigenissen/ eigen ervaring…
  • Bouwadvies + Infrarood scan: Eigenaars die willen renoveren weten vaak niet hoe er aan  te beginnen. Een renovatieadvies kan hen daarbij helpen. Het advies beschrijft de stappen die moeten worden gezet om de woning energiezuinig  te maken. Thermografie maakt temperatuurverschillen in materialen zichtbaar met behulp van een warmtebeeldcamera. De goed geïsoleerde delen van een huis lekken geen warmte en zijn dus aan de buitenkant koud. Minder goed geïsoleerde delen zijn warmer. Deze instrumenten zullen ingezet worden voor groepen bewoners. Bij de start en bij het einde zal een infomoment georganiseerd worden voor de bewoners.
  • Renovatiebegeleiding: Ontzorging als belangrijke schakel om energetische renovaties te versnellen. Zeker bij bepaalde doelgroepen is er nood aan een begeleidingstraject dat start bij een advies en eindigt met de uitvoering van de werken. Er wordt vanuit de overheid een subsidie voorzien voor de begeleiding van renovatieprojecten in de uitvoeringsfase. De specifieke eisen hiervoor zijn nog niet beschikbaar.


De uitvoering van deze instrumententoolbox wordt voorzien in het najaar van 2017.