De Westvlaamse TV voorziet duurzaam bouwadvies uitgebreid van beeld en klank in de rubriek 'Provinciaal Domein' . Steven Camertijn mag op de tatami BASbouwen als kennispartner van Acasus komen uitleggen. Acasus is het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. 

Bekijk het filmpje op WTV - Focus of op facebook