BAS coacht Keiemse klassen efficiënt warm

Stad Diksmuide vroeg BAS om de stookplaats van de gemeenteschool in Keiem onder de loupe te nemen.
Naast de vrij evidente ingrepen bij de vernieuwing van een oude stookplaats vond BAS een goedkope oplossing voor de sturing en de opvolging van de verwarming. 
Lees meer

Een koel huis op hete dagen


De temperatuur liep in veel huizen tijdens de voorbije hittedagen op tot 28°C en meer.
Dit bracht korte nachten met weinig slaap.
Met de opwarming van het klimaat mogen we ons aan steeds meer hittegolven verwachten.
Het aantal dagen per jaar met gemiddeld 25°C zal oplopen van 10 nu tot 64 tegen 2100
(KULeuven  - Het Laatste Nieuws, 21/06/2017).

Bekijk met BAS hoe je de hitte in huis kunt vermijden.

 

Geen PUR om te isoleren? Er zijn alternatieven.

De bouwsector sukkelt al een half jaar met een tekort aan PUR voor isolatie. Dit leidt tot vertragingen en hogere prijzen. Nagroeibare isolatiematerialen zijn een uitstekend alternatief met extra voordelen qua akoestiek en gezond binnenklimaat.

Meer over PUR-schaarste en nagroeibare isolatie

 

Acasus en BAS op WTV-Focus

De Westvlaamse TV voorziet duurzaam bouwadvies uitgebreid van beeld en klank in de rubriek 'Provinciaal Domein' . Steven Camertijn mag op de tatami BASbouwen als kennispartner van Acasus komen uitleggen. Acasus is het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. 

Bekijk het filmpje op WTV - Focus of op facebook

Energieke dorpen


Projectomschrijving:

Het project richt zich op de regio’s rond 3 gemeenten in de westhoek: Diksmuide, Poperinge en Veurne. Het doel van het project ‘energieke dorpen’ is de dorpen minder afhankelijk te laten worden van energie. We stellen vast dat de elektriciteitsfactuur stijgt. Het is noodzakelijk om de energiepositie van de dorpen te versterken. Om deze ambitie waar te maken moet enerzijds de energievraag van de woningen gereduceerd worden, en moet er anderzijds overgeschakeld worden op hernieuwbare energie.

Met ‘energieke dorpen’ willen we  inwoners uit dorpen ondersteunen die samen met andere dorpsbewoners  initiatieven nemen die hun energiesituatie verbeteren. De drie dorpen die uitgekozen worden om het project op te starten zijn: Proven (Poperinge), Pervijze (Diksmuide) en Houtem (Veurne).

Op  dorpsniveau wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk lokale actoren, verenigingen en inwoners  te mobiliseren om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

We werken hierbij op drie sporen:

 • Energiebesparing
 • Energie-investeringen
 • Eigen duurzame energieproductie.


Het project staat of valt met de participatie en het initiatief  van de dorpsbewoners. We reiken de dorpsbewoners diverse kaders aan waarbinnen ze zelf initiatieven kunnen nemen. Bewoners die willen participeren in het project kunnen hiervoor contact opnemen bij hun gemeente.

 

Energiek

De term ‘energiek’ slaat binnen dit project niet alleen op energie besparen maar verwijst vooral naar een manier van denken en handelen.  Het traject ‘energieke dorpen’ wil  de energie in de samenleving aanboren om eigen oplossingen te formuleren voor het energievraagstuk. Daarom zet dit project sterk in op samenwerking en dialoog (bewoners, professionelen, experten, lokale besturen,…).

 

Basbouwen

Basbouwen zal zijn bouwtechnische kennis (energiemonitoring, advies op maat, miniscan, infrarood scan, renovatiebegeleiding,….) inzetten ter ondersteuning van het project ‘energieke dorpen’.
Er wordt een instrumententoolbox uitgewerkt die zal worden voorgesteld aan de inwoners. Enkel groepen van inwoners uit het dorp  kunnen intekenen op deze instrumenten (buren, buurt, straat, verenigingen, dorp, ….).

Enkele voorbeelden van instrumenten uit de instrumententoolbox die aangereikt kunnen worden aan de inwoners van een dorp:

 • Energiemonitoring: Energie is een belangrijke, maar vaak onzichtbare factor in huis. Wat is mijn eigen verbruik eigenlijk? Wat gebeurt er in mijn huis waar ik niet bij stil sta? Door het ontwikkelen van een platform waarbij energieverbruik kan gemonitord worden (EnergieID) en inzetten van Smappee monitoring wordt het verbruik van bewoners in kaart gebracht en geëvalueerd in groep.
   
 • Smakelijk Renoveren: Deze tool wordt gekoppeld aan de bouwadviezen die reeds worden georganiseerd door Basbouwen. Op basis van een database van bouwadviezen die geleverd zijn in de regio worden referentie projecten die in uitvoering zijn bezocht. Hierbij wordt een werfbezoek georganiseerd waarbij bewoners in contact gebracht worden met de eigenaar van de woning  en waarbij de eigenaar het traject van de verbouwing kan uitleggen via foto’s/getuigenissen/ eigen ervaring…
   
 • Bouwadvies + Infrarood scan: Eigenaars die willen renoveren weten vaak niet hoe er aan  te beginnen. Een renovatieadvies kan hen daarbij helpen. Het advies beschrijft de stappen die moeten worden gezet om de woning energiezuinig  te maken. Thermografie maakt temperatuurverschillen in materialen zichtbaar met behulp van een warmtebeeldcamera. De goed geïsoleerde delen van een huis lekken geen warmte en zijn dus aan de buitenkant koud. Minder goed geïsoleerde delen zijn warmer. Deze instrumenten zullen ingezet worden voor groepen bewoners. Bij de start en bij het einde zal een infomoment georganiseerd worden voor de bewoners.
   
 • Renovatiebegeleiding: Ontzorging als belangrijke schakel om energetische renovaties te versnellen. Zeker bij bepaalde doelgroepen is er nood aan een begeleidingstraject dat start bij een advies en eindigt met de uitvoering van de werken. Er wordt vanuit de overheid een subsidie voorzien voor de begeleiding van renovatieprojecten in de uitvoeringsfase. De specifieke eisen hiervoor zijn nog niet beschikbaar.

De uitvoering van deze instrumententoolbox wordt voorzien in het najaar van 2017.

Bio-ecologische bouwmaterialen: ontwerp en toepassingen in Frankrijk en België - een professioneel overzicht

Ecologische bouwmaterialen

7/2/2017 | REIMS (FR) 


Bouwexperts brengen uitgebreid verslag van hun ervaringen met duurzaam bio-ecologisch bouwen. Aannemers, producenten, architecten, studiebureaus, controle-organen en organisatoren van opleidingen uit Franse en Belgische regio's geven feedback vanuit hun eigen beroepspraktijk. Op een mini-bouwbeurs krijg je uitleg bij bestaande en nieuwe producten.
Kortom, een breed en grondig overzicht van bouwen met milieuvriendelijke grondstoffen in de ruime regio. 

7 februari 2017 in het CFA gebouw van Marne            
Avenue Hoche 31               REIMS  Frankrijk

Bekijk het uitgebreid programma

Nieuwe lezingen: Courante bouwkwesties

Goed begonnen is half gewonnen. En een goede start begint bij kennis en inzicht.
De nieuwe lezingen van BAS bouwen zetten je alvast op weg naar een gezonde en energiezuinige woning.
Ze sluiten volledig aan bij thema's waar elke bouwer of verbouwer mee te maken krijgt.
Hoe isoleren? Welke verwarming? Grote of kleine verbouwing? Wat zegt de wet en welke premies kan ik krijgen?

Compact met diepgang.
In 90 minuten ben je volledig mee met het gekozen onderwerp: van theorie en basisprincipes tot praktische
toepassingen en technieken. Een kleine tijdsinvestering die rendeert op de werf.

Ook voor absolute beginners!
Na anderhalf uur heb je een klare kijk op je mogelijkheden om zelf in je woning aan de slag te gaan of 
om de juiste keuze te maken qua isolatie, verwarming, energiebron, verlichting enz...
Totaal geen voorkennis vereist.

Interesse om in je buurt, voor je gemeente of organisatie een lezing te boeken?

Ontdek hier ons aanbod. 

 

 

Ecodesign: belangrijke nieuwe richtlijnen voor verwarmingstoestellen.

Vooral gevolgen voor wie verwarmt met stookolie!

Sinds 26 september 2015 is de nieuwe ecodesign richtlijn voor verwarmingstoestellen van kracht. Voortaan moeten alle verwarmingstoestellen die in de Europese unie worden gefabriceerd of ingevoerd aan deze strengere eisen voldoen. Daarnaast krijgen ze, zoals koelkasten of televisietoestellen, ook een energielabel van A tot G. Op die manier kun je gemakkelijker vergelijken qua rendement en energieverbruik.

Bovendien zul je binnenkort enkel nog condenserende gas- en stookolieketels kunnen kopen. Voor gebruikers van gas heeft dit geen grote gevolgen: de gascondensatieketel is immers al goed ingeburgerd en kost niet veel meer dan een niet-condenserend type. Voor stookolie is dat helemaal anders. Daar waar een gewone stookolieketel vaak goedkoper is dan een gasketel betaalt men voor een condenserende stookolieketel al gauw het dubbele in vergelijking met een condenserende gasketel. Reken op 5000 euro of meer.

Dit nieuw gegeven lijkt velen aan te zetten om over te stappen naar aardgas. Een aardgasketel heeft bovendien een hoger maximaal rendement, een groter modulatiebereik en de verbranding is een stuk properder omdat gas geen zwavel bevat.

Opgelet voor stookolieketel eigenaars!

Indien je oude stookolieketel het begeeft in de loop van de winterperiode zal je genoodzaakt zijn om die te vervangen door een duur condenserend toestel. Aansluiten op aardgas gebeurt immers niet van vandaag op morgen. Bovendien is je voorraad stookolie waarschijnlijk niet meer bruikbaar voor het nieuwe toestel en moet de tank geleegd en gereinigd worden. Enkel de 'EXTRA' stookolie met een zeer laag zwavelgehalte is bruikbaar in condenserende ketels omdat anders te veel agressief zwavelzuur gevormd wordt met corrosie tot gevolg.

 

 

Collectieve woningrenovatie met gratis bouwadvies.

Samen energiezuinig verbouwen in Ieper, Kortrijk en Veurne

De Gezinsbond lanceert in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de steden Ieper, Kortrijk en Veurne het project 'samen energiezuinig verbouwen'. Gezinnen kunnen er onder begeleiding van BAS en de andere partners hun woning energiezuiniger maken.

Wie instapt op de collectieve woningrenovatie mag een ruime dienstverlening verwachten:

 • Je krijgt begeleiding op maat bij alle technische, administratieve en praktische zaken van je verbouwing
 • Je leert uit de oplossingen en ervaringen van anderen
 • Je staat sterker in onderhandelingen

 

Elke deelnemer krijgt bovendien bij de geplande ingrepen gratis advies door een energieconsulent van de Gezinsbond of van BAS.

Op volgende data worden er gratis info-avonden georganiseerd:

 • Ieper: dinsdag 20 oktober om 20u in CC het Perron;
 • Kortrijk: donderdag 22 oktober om 20u in de Sint-Annazaal;
 • Veurne: donderdag 26 november om 20u in stadskantoor de Seylsteen.

  Vooraf inschrijven is nodig.

 

 

Luchtthermografie: isoleer je dak aan de hand van luchtfoto's!

En maak kans op een gratis infra-roodaudit

Bewoners van Poperinge, Veurne en Diksmuide krijgen vanuit de lucht zicht op de warmteverliezen via hun dak met bijhorend isolatie-advies. Ze maken bovendien kans op een gratis infra-roodaudit van BAS. Dat laatste wel van op de begane grond.

Tijdens de nacht van 6 op 7 maart 2015 werden de stadscentra van Poperinge, Veurne en Diksmuide overvlogen door een vliegtuig, uitgerust met een infrarood-warmtecamera.
Deze camera maakte daarbij beelden van de warmte die verloren ging via de daken in deze stadscentra en de nabijgelegen industriezones. 
Het initiatief werd gefinancierd door de deelnemende steden en de provincie West-Vlaanderen. 

Door interpretatie van deze warmtebeelden kan men nagaan hoeveel warmte er verloren gaat via het dak wat een goede indicatie is voor de isolatiekwaliteit.
Inwoners van deze stadscentra kunnen de beelden van hun woning gaan bekijken bij het thermoloket in het betreffende gemeentehuis.

BAS bouwen vzw is partner in dit project en zal een isolatieloket bemannen waar zowel particulieren als aannemers terecht kunnen met al hun vragen rond isoleren.
Daarnaast worden er per deelnemende stad 5 gratis infrarood-audits verloot die zullen worden uitgevoerd door BAS bouwen. Voor deze 15 projecten komt BAS een gedetailleerde infrarood-foto maken voor én na de werkzaamheden om de isolatiekwaliteit te controleren en het effect van de isolatie aan te tonen.

Meer info

 

 

Pages