BAS coacht Keiemse gemeenteschool naar efficiënter verwarming

Stad Diksmuide vroeg BAS om de stookplaats van de gemeenteschool in Keiem onder de loep te nemen.
De verwarmingsinstallatie was onderhevig aan corrosie met lekkende leidingen tot gevolg en er waren vragen bij de energetische prestaties.
Het stadsbestuur voorzag budget om de stookplaats aan te pakken en er meteen een voorbeeld van energie-efficiëntie van te maken.

BASbouwen kreeg de opdracht om een analyse te maken en de nodige ingrepen voor te stellen.
Er komen 2 nieuwe condenserende ketels in cascade-opstelling, A-labelpompen en een nieuwe collector.
Dit zijn vrij evidente ingrepen bij de vernieuwing van een oude stookplaats.

De grote uitdaging lag in de verouderde sturing. Bovendien moest de installatie vanop afstand op te volgen zijn.
De keuze voor een nieuw online gebouwenbeheersysteem ligt hier voor de hand. Dit is een vrij dure oplossing en niet persé nodig in deze school.
Het gaat immers om een vrij eenvoudig systeem met 6 zones van klaslokalen met een zelfde temperatuurregime.
We konden de prijs drukken door de bestaande zonevoelers te vervangen door WIFI- gestuurde thermostaten die ook van op afstand te volgen zijn.
De weersafhankelijke cascadesturing zit dan in de achterliggende sturing van de ketels.
Door deze ingrepen zullen de leerlingen de komende jaren kunnen genieten van efficiënt en prijsbewust verwarmde klassen.

BASbouwen goot deze aandachts- en verbeterpunten in een technische richtlijn die de stadsdiensten kunnen gebruiken voor de openbare aanbesteding.

About the Author